Συντονιστής Τμήματος Διαχείρισης Ακινήτων (Λευκωσία)

Συντονιστής Τμήματος Διαχείρισης Ακινήτων (Λευκωσία)

ΣΤΔΑ23
Company Delfi Partners & Company
Department Asset Management
Employment Type Full Time
 • Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών και υποθέσεων στα αρμόδια τμήματα του κτηματολογίου και άλλων δημόσιων υπηρεσιών.
 • Διεξάγει επιτόπιες έρευνες στο κτηματολόγιο και άλλες υπηρεσίες.
 • Εκπροσωπεί οργανισμούς και εταιρείες διαχείρισης σε δημόσιες υπηρεσίες που αφορούν την διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου
 • Επικοινωνία με αρμόδιους φορείς, πελάτες, συνεργάτες και Τρίτους.
 • Επίλυση εκκρεμοτήτων του τμήματος
 • Εκπροσωπεί οργανισμούς και εταιρείες διαχείρισης σε δημόσιες υπηρεσίες που αφορούν την διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου
 • Συλλογή και ανάλυση δεδομένων με σκοπό την ετοιμασία διάφορων εκθέσεων
 • Οτιδήποτε άλλο ανατεθεί από τους Προϊστάμενους του Τμήματος (Portfolio reviews and asset due diligence κτλ)


 • Πτυχίο κολεγίου ή/και Πανεπιστημίου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εργασιακή εμπειρία στον Τομέα Ακινήτων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές, συντονιστικές και αναλυτικές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Δίπλωμα οδήγησης απαραίτητο
 • Excellent knowledge of MS office