Δικολάβοι (Πάφος, Λευκωσία, Λεμεσός)

Δικολάβοι (Πάφος, Λευκωσία, Λεμεσός)

ΔΚΤ23
Company Delfi Partners & Company
Department Asset Management
Employment Type Full Time
 • Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών και υποθέσεων στα αρμόδια τμήματα του κτηματολογίου και άλλων δημόσιων υπηρεσιών.
 • Διεξάγει επιτόπιες έρευνες στο κτηματολόγιο και άλλες υπηρεσίες.
 • Εκπροσωπεί οργανισμούς και εταιρείες διαχείρισης σε δημόσιες υπηρεσίες που αφορούν την διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου
 • Επικοινωνία με αρμόδιους φορείς
 • Επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες και Τρίτους.
 • Επίλυση εκκρεμοτήτων του τμήματος


 • Πτυχίο κολεγίου ή/και Πανεπιστημίου θα θεωρηθεί προσόν
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές, συντονιστικές και αναλυτικές ικανότητες.
 • Ομαδικό πνεύμα.
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Δίπλωμα οδήγησης απαραίτητο